Onze ondersteuning

Wanneer u ons heeft ingeschakeld, komen wij zo spoedig mogelijk langs voor een kennismaking. Ook zullen wij de eerste belangrijke, praktische zaken met u doornemen. Dan gaan we voor u aan de slag en bent u daarvan ontlast.
Tijdens onze contactmomenten proberen wij een beeld te krijgen wat de overledene voor u als naasten en familie heeft betekend.  Wij zullen in de periode tot aan de uitvaart dagelijks contact met u hebben, waarbij de Uitvaartregisseur overigens niet prominent aanwezig is, maar op gepaste wijze aandacht heeft en zorgt dat alles wordt geregeld zoals afgesproken. Intiem, niet confronterend en met respect voor de familie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doen bij overlijden:

Huisarts

Waarschuw de huisarts in verband met een verklaring van overlijden

Wensen

Ga na of er wensen zijn vastgelegd in een testament, uitvaartcodicil of donorverklaring

Verzekering

Ga na of de overledene een uitvaartverzekering had

Wij helpen bij:

Verzorging

Verzorging van de overledene (ook lichte balseming is mogelijk)

Rouwkaarten

Ontwerp/vormgeving en de coordinatie van bestellen en verzenden van rouwkaarten

Kist

Begeleiding in de keuze van een kist of bijvoorbeeld een lijkwade

Uitvaart

Organiseren van de uitvaart (bloemen, dragers, vervoer, locatie, spreker, muziek)

Catering

Een menu verzorgen dat past bij het leven van de persoon van wie afscheid wordt genomen op iedere gewenste locatie

Toezicht

Toezicht op uw huis tijdens de uitvaart

Beelden

Verzorgen van beeldprojecties (foto’s of film, banners, gedenkkaarten of andere middelen die het afscheid nog waardevoller maken

Teksten

Hulp bij het uitzoeken van een gedicht of tekst ter inspiratie, omdat het soms moeilijk is om de juiste woorden te vinden die uw gevoel uitdrukken

Mogelijkheden:

Natuurbegraafplaats

Uitvaart in het donker

Uitvaart op locatie

Groene uitvaart

Thuis uitvaart

Uitvaart anders

Interculturele uitvaart